Hỗ trợ trực tuyến

  • 1. Ksor Nguyên 0969-738-871 lienhe@muabancapdien.com

  • 2. Nguyễn Long 0977-960-960 lienhe@muabancapdien.com

Thống kê truy cập

Cáp cách điện XLPE – TAYA

Cáp cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 3.6/6 (7.2) KV:

3.6/6 (7.2) KV – Unarmoured Cable (cáp không áo giáp bảo vệ )
3.6/6 (7.2) KV – Wire armoured Cable (Cáp có áo giáp dạng sợi)
3.6/6 (7.2) KV – Tape armoured Cable
6/10 (12) KV – Unarmoured Cable (Cáp không có aó giáp bảo vệ)
6/10 (12) KV – Wire armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng sợi)
6/10 (12) KV – Tape armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng băng)
8.7/15 (17.5) KV – Unarmoured Cable (Cáp không có áo giáp bảo vệ)
8.7/15 (17.5) KV – Wire armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng sợi)
8.7/15 (17.5) KV – Tape armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng băng)
12/20 (24) KV – Unarmoured Cable (Cáp không áo giáp bảo vệ)
12/20 (24) KV – Wire armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng sợ)
12/20 (24) KV – Tape armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng băng)
18/30 (36) KV – Unarmoured Cable (Cáp không áo giáp bảo vệ)
18/30 (36) KV – Wire armoured Cable (Cáp có áo giáp bảo vệ dạng sợi)
18/30 (36) KV – Tape armoured Cable ( Cáp có áo giáp bảo vệ dạng băng)
Cáp 1 lõi cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 5 KV
Cáp 3 lõi cách điệnXLPE, vỏ bọc PVC 5 KV
Cáp 1 lõi cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 8 KV (Hệ thống được nối đất)